05 November 2011

Topik Pengajaran Dunia Sains Dan Teknologi

Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi
Unit Pembelajaran :Sains

 1. Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup
 2. Manusia
 3. Haiwan
 4. Tumbuhan
 5. Mata Untuk Melihat
 6. Hidung Untuk Menghidu
 7. Lidah Untuk Merasa
 8. Kulit Untuk Menyentuh Dan Merasa
 9. Telinga Untuk Mendengar
 10. Menggunakan Semua Deria
 11. Timbul Dan Tenggelam
 12. Reka Bentuk
Unit Pembelajaran Teknologi:
 1. Menggunakan TMK Secara Bertanggungjawab dan Beretika
 2. Memilih dan Mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian
 3. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat
 4. Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat
 5. Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan
 6. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran
 7. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

No comments:

Post a Comment