01 December 2011

Contoh RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS
Tarikh            :     12th Januari 2011                         
Masa               :     2.15 pm – 3.15 pm
Kelas               :     2 Hijau                                                    
Bil. murid       :     30 orang murid
Tema              :     Pembelajaran Dunia Benda Hidup          
Topik              :     Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup
Subtopik         :     Keperluan Asas Manusia
Pengetahuan sedia ada        :   Murid sudah mengenal beberapa jenis makanan dan minuman.
Hasil Pembelajaran             : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat
1.menyatakan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk hidup.
2.menjelaskan keperluan asas manusia.
3.menerangkan kesan kekurangan makanan dan minuman terhadap manusia.
4.menyatakan kesan kekurangan makanan dan minuman dalam suatu tempoh.
Kemahiran Saintifik (KS):  memerhati, menganalisis,  mengelaskan, berkomunikasi, meramalkan, membuat inferens, membuat rumusan.
Nilai murni     :     kesyukuran, penghargaan, bekerjasama, kesihatan diri, kerajinan.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) :
  1. gambar bayi (rujuk lampiran 1)
  2. kad manila dan pen marker
  3. video klip
  4. Komputer riba dan projektor
  5. Lembaran kerja (rujuk lampiran 2)
  6. Kad imbasan (rujuk lampiran 3)
Langkah / Masa
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
catatan

Set induksi
(3 minit)

Keperluan asas manusia

1.      Guru menunjukkan gambar bayi sedang menangis untuk diperhatikan oleh murid.
2.      Guru bertanya soalan dan murid memberi respon terhadap gambar yang ditunjukkan.
Soalan : Apakah yang dapat anda perhatikan dalam gambar ini?
Jawapan : Seorang bayi sedang menangis.
Soalan : Mengapakah bayi itu menangis?
Jawapan : Bayi itu lapar dan mahu makan.
3.      Guru menerangkan bahawa manusia perlu makan dan minum untuk terus hidup.

BBM :
1.      Gambar bayi sedang menangis

KS:
1.      Memerhati
2.      Menganalisi
3.      Berkomunikasi


Langkah 1
(15 minit)

Jenis-Jenis keperluan asas manusia

Kepetingan makanan dan mimuman manusia

Perbincangan dalam kumpulan dan pembetangan hasil perbincangan 

1.      Murid dibahagikan kepada enam kumpulan kecil untuk aktiviti perbincangan.
2.      Guru membekalkan setiap kumpulan sehelai kad manila dan pen marker.
3.      Guru memberikan tajuk perbincangan.
Senaraikan pelbagai jenis makanan dan minuman yang pernah ambil dalam kehidupan seharian dalam bentuk jadual.
4.      Murid-murid diberi masa selama 10 minit dalam aktiviti perbincangan kumpulan.
5.      Guru memastikan semua murid terlibat dalam perbincangan kumpulan.
6.      Ketua murid diminta untuk membetangkan hasil perbincangan (jadual) kumpulan masing-masing.
7.      Guru menampalkan setiap hasil perbincangan kumpulan pada papan hitam untuk diperhatikan oleh semua murid.
8.      Guru menegaskan sikap tidak membazirkan makanan di samping menerapkan nilai murni.

BBM :
1.      Kad manila
2.      Pen marker

KS :
1.      Berkomunikasi
2.      Mengelaskan

Nilai murni :
1.      Kerjasama
2.      Bersyukur
3.      Penghargaan

Langkah 2
(20 minit)

Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk terus hidup.

Kesan kekurangan makanan dan minuman

Sesi soal-jawab

1.      Guru menayangkan satu video klip yang berkaitan dengan kehidupan mangsa-mangsa bencana alam.
2.      Murid diminta memerhati video yang ditayangkan dengan teliti.
3.      Guru mengadakan sesi soal-jawab dengan murid untuk membantu murid mengenalpasti kesan kekurangan makanan dan minuman.
Soalan : Apakah yang anda perhatikan daripada video tadi?
 Jawapan : Kebanyakan orang tidak mempunyai makanan dan minuman yang mencukupi. Banyak orang sakit dan tidak bermaya.
Soalah : Cuba nyatakan kesan daripada kekurangan makanan dan minuman.
Jawapan : Kekurangan makanan dan minuman akan menyebabkan jangkitan penyakit, masalah kebuluran dan  pertumbuhan kanak-kanak terjejas.
Soalan : Bolehkah anda meramalkan apa yang akan terjadi jika masalah kekurangan makanan dan minuman itu berterusan?
Jawapan : Banyak orang akan mati sekiranya mereka tidak makan dan minum sepanjang masa.
Soalan : Jadi, adakah makanan dan minuman itu penting untuk manusia?
Jawapan : Ya, makanan dan minuman yang mencukupi adalah amat penting untuk manusia bagi meneruskan kehidupan.
Soalan : Adakah anda sekarang berasa syukur terhadap makanan dan minuman yang dinikmati selama ini? Apakah sikap yang perlu dipupuk untuk menunjukkan kesyukuran?
Jawapan : Ya. Kami amat bersyukur terhadap makanan dan minuman yang dinikmati selama ini berbanding dengan mangsa-mangsa bencana alam tersebut. Kami harus tidak membazirkan makanan dan minuman dalam kehidupan seharian.

BBM :
1.      Video klik
2.      Komputer riba
3.      Projektor

KS :
1.      Memerhati
2.      Berkomunikasi
3.      Meramal
4.      Membuat inferens


Nilai murni :
1.      Penghargaan
2.      Bersyukur
Langkah 4
(10 minit)

Lembaran kerja

1.      Guru memberi setiap orang murid sehelai lembaran kerja.
2.      Guru menerangkan arahan latihan dalam lembaran kerja.
3.      Murid-murid mula menjawab lembaran kerja yang diberikan secara individu.
4.      Guru memberi tunjuk ajar kepada murid-murid yang lemah dari semasa ke semasa.

BBM :
1.      Lembaran kerja

KS :
1.      Menganalisis
2.      Mengelaskan

Nilai murni :
1.      kerajinan


Penutup
(2 minit)
Pengukuhan tentang jenis keperluan asas manusia
1.      Guru menujukkan kad-kad imbasan yang mengandungi gambar makanan dan minuman. 
2.      Murid menyatakan nama bagi makanan dan minuman tersebut.
3.      Guru membimbing murid untuk membuat rumusan pembelajaran hari ini.
Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk hidup.
BBM :
1.      Kad imbasan
KS :
1.      Membuat rumusan

No comments:

Post a Comment